Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu internetowego COOCNAUT.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami od 1 stycznia 2021 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@coconaut.com

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: QUEST FOOD Sp. z o.o., ul. Elektronowa 16, 62-070 Więckowice, z dopiskiem "ZWROT" oraz wskazaniem numeru zamówienia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy towar, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży. 

REKLAMACJE

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się niezgodny z umową, masz prawo reklamować go w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, znajdujące się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@coconaut.com lub drogą pocztową na adres QUEST FOOD Sp. z o.o., ul. Elektronowa 16, 62-070 Więckowice.

Niezgodny z umową towar należy wysłać na adres: QUEST FOOD Sp. z o.o., ul. Elektronowa 16, 62-070 Więckowice, z dopiskiem "ZWROT" oraz wskazaniem numeru zamówienia.

W związku z niezgodnością towaru z umową możesz żądać:

  • wymiany towaru,
  • usunięcia braku zgodności towaru z umową.

Jeśli powyższe jest zgodnie z art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) niemożliwe, możesz złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku jeżeli brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Odpowiadamy względem Ciebie za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakteru braku zgodności towaru z umową. 

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu dwóch lat od zauważenia niezgodności towaru z umową, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. 

Zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów przeterminowanych, które w momencie zakupu w sklepie nie były przeterminowane.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl